Dit kun je doen als je een medewerker ziet worstelen

Wanneer er binnen jouw organisatie hard wordt gewerkt, kunnen medewerkers behoefte hebben om zich persoonlijk en in hun werk verder te kunnen ontwikkelen. Maar ook wanneer er binnen jouw organisatie medewerkers overbelast zijn of dreigen uit te vallen kan wat begeleiding al helpen. Hierbij een aantal tips om het gesprek aan te gaan.

Tips voor een goed gesprek

Houd bij deze gesprekken altijd het belangrijkste doel in gedachten: je medewerkers helpen om het beste uit zichzelf te halen. Medewerkers presteren beter als ze worden gezien én gehoord. Dat doe je met de volgende tips:

 • Ga regelmatig in gesprek
 • Toon belangstelling en wees geïnteresseerd. Een medewerker die zich gehoord en gezien en begrepen voelt, zal minder stress ervaren
 • Gebruik LSD: Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Benoem wat je ziet, b.v. ‘Ik zie je al een tijdje worstelen/te laat komen/emotioneel zijn/vastlopen’ enz.
 • Hoe zou het zijn als je wat hulp hierbij zou krijgen? Iemand die met je meekijkt waar je tegenaan loopt en je helpt naar oplossingen te zoeken, zodat je beter in je vel komt te zitten?
 • Luister vooral op welke manier jijzelf, een collega of een professional kan helpen

Extra hulp: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is
Wil je de medewerker wat meer hulp bieden, verwijs dan door naar een van onze coaches. Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding door onze coaches helpt de medewerker om zich persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen en ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen.

 • Zorg voor een lage drempel door te investeren in de vergoeding van een coachingstraject, zodat jouw medewerker sneller hulp aanneemt en het zichzelf mag ‘gunnen’ en daardoor meer gemotiveerd zal zijn
 • Bekijk of de vergoeding onder het persoonlijk- opleidings- of scholingsbudget kan vallen

Coaching van medewerkers
Begeleiding kan worden ingezet bij de volgende arbeidsgerelateerde situaties:

 • Ter preventie van verzuim
 • Verandering van functie of bij organisatieveranderingen
 • Ontwikkeling vaardigheden en competenties
 • Re-integratie en loopbaanvraagstukken
 • Verbeteren van persoonlijk effectiviteit en communicatie
 • Stress, overspannenheid en burn-out
 • Aanpassingsproblemen bij aanpassing functie
 • Werkgerelateerde problemen
 • Motivatieproblemen
 • Problemen uit de privésfeer die van invloed zijn op het werk

Duurzaam inzetbaar houden van medewerkers
Wil je werken aan het duurzaam inzetbaar houden van jouw medewerkers? Wil je onderzoeken wat wij voor jouw medewerkers kunnen betekenen? Of wil je gewoon even sparren?  We zorgen ervoor dat jouw medewerkers weer goed mee kunnen draaien in het team en optimaal kunnen presteren.

Download flyer coaching voor werkgever en medewerker

Meer info vind je op www.perex.nl/coaching-voor-medewerkers

Perex

Voor Gezonder Werken

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden van een vitaliteitsprogramma in jouw organisatie en mogelijke interventies? Bekijk ons aanbod of neem contact met ons op, we helpen je graag.

GezonderWerkenmail

Was deze blog interessant voor je? Meld je dan aan voor de GezonderWerkenmail en ontvang 6x per jaar gratis praktische tips en inspiratie over Gezonder Werken op de werkvloer.